Pályázati szűrővizsgálat

A pályázati szűrést gyorsító vizsgálat. Nagyszámú, vizsgálatra kijelölt személy viszonylag gyors és hatékony átvilágítását teszi lehetővé – nagy megbízhatósággal átvilágítva a személyiséget.

A Megrendelő által meghatározott vizsgálati célok alapján felállított pályatükör szerint – alkalmasság szempontjából – rangsorolja és szelektálja a pályázó személyeket.

A vizsgálati eredményeket táblázatos formában, könnyen áttekinthető módon összegezzük. A megrendelő céljainak, igényeinek, a megjelölt pozíció vagy munkakör magas szintű ellátásához szükséges kompetenciák, képességek vizsgálatát általában 8-10 személyiségjellemző alapján végezzük el.