Családi dinamika feltárása, gyermeknevelési tanácsadás

„a felnőtteknek nem irányítaniuk, hanem csak értelmezniük kellene a kicsinyeket” József Attila

A család tagjainak csoportos vizsgálata alapján rávilágít:

  • a család működését erősen meghatározó jellemzőkre,
  • a családtagok értékrendjének hasonlóságára vagy különbözőségére,
  • az esetleges konfliktusforrásokra és azok kezelésének lehetséges módjaira,
  • a harmonikus együttélést segítő tényezők feltárására,
  • a gyermek egészséges lelki-szellemi fejlődésére ható bánásmódra.

Segít feltárni a kimondatlan egyéni szükségleteket, amely által jobban ráláthatnak a családtagok önmagukra és egymásra. Az iskolás kor alatti gyermekek személyiségét gyermekrajzok alapján tárjuk fel.

Mindez preventív jellegű tanácsadást is jelent, vagyis segíthet megelőzni a csírájában már meglévő, de még visszafordítható romboló tendenciákat.