Életvezetési tanácsadás

Segítséget nyújt a szellemi-lelki-testi harmónia megteremtésében, körvonalazza az energiatartalékokat, a regenerálódó képességet, a szellemi és pszichés erőkkel való gazdálkodás hatékonyságát, a pszichoszomatikus betegségekre való hajlamot.

Felméri a stresszre való érzékenységet, a kreativitás és önérvényesítés képességét, a konfliktuskezelés módjait, a kommunikáció hatékonyságát, a megelégedettséget biztosító önkifejezési módok fejlesztési lehetőségeit, az esetleges művészi hajlamokat.

Rámutat az ambíciók és az aktuális teljesítmények közötti eltérésekre, amelyek állandósult feszültséget kelthetnek, s e feszültségek feloldási lehetőségeire.

Csoportmunka esetén segít feltárni, hogy milyen típusú egyénekkel várható hatékony és harmonikus együttműködés.