Munkahelyi kompatibilitás vizsgálat, team-építés

Együttműködő munkatársak, vezetők és beosztottak csoportos vizsgálata – amely a várható teljesítmény szempontjából világítja át a team tagjait.

A munkahelyi feladatok ismeretében és az érintettek kézírása alapján készített soktényezős, komplex vizsgálat .

A speciális grafoszocio-organigram az érintett személyek személyiségvizsgálatán túl kitér együttműködésük lehetőségeinek feltárására, az esetleges konfliktusforrásokra, valamint rávilágít a csoport dinamikus egyensúlyát veszélyeztető tényezőkre is.

Célja: azokat a zavart kiváltó viselkedési formákat és viszonyulási módokat megragadni, amelyek a csoport tagjainak az együttműködését, ezzel a hatékonyságot ronthatják.